Fölvak

Vi håller som bäst på att fölvakar på Mary, som vanligt går hon över 340 dygn medan Penny synkar sig och kommer föla tidigare. Vill du följa med på äventyret så har du länken här: http://www.ustream.tv/channel/escania-morgans-foal-cam